четвъртък, 18 юли, 2024 година.

След намесата на Инспекцията по труда през първото полугодие на годината са изплатени забавени заплати, възлизащи на 3 400 000 лева.

При над 21 000 извършени проверки са установени почти 108 000 нарушения на трудовото законодателство. 1 614 са случаите на работа без трудов договор, отчита трудовата инспекция.

Установените да работят без договор за първото полугодие са със 204 по малко спрямо същия период на предходната година. Това Инспекцията отчита като успешно ограничаване на недекларирания труд в най-тежката му форма, за което допринасял засиленият в последните години цялостен контрол, като се допълва, че от началото на годината на бърз и специализиран контрол подлежат рискови обекти по отношение на наемане на хора без договори.

Общо установените забавени възнаграждения към работниците са почти 5 милиона лева. 3.4 милиона от тях вече са платени след намесата на инспекторите.

Данните сочат, че повече от половината, констатирани нарушения са свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа – над 57 000.

За да гарантират в най-пълна степен живота и здравето на работниците, от инспекцията са спрели 385 обекти, площадки, машини и съоръжения. От работа са били отстранени 71 работници поради липса на правоспособност или неспазване на правилата за безопасна работа.

Повече от 1 500 са издадените разрешения за наемане на непълнолетни спрямо същия период на предходната година.