понеделник, 4 март, 2024 година.

Депутатите ще гласуват на второ четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Това предвижда първа точка от проектопрограмата за работа на депутатите тази седмица, публикувана на интернет страницата на парламента.

В предложения дневен ред е проект на решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Националната детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. Вносители на проекта са Бойко Борисов, Кирил Петков, Делян Пеевски, Костадин Ангелов, Джевдет Чакъров, Васил Пандов и Александър Симидчиев.

Първото четене на законопроект за промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, както и на законопроекти за промени в Закона за устройство на територията и на изменения в Закона за насърчаване на заетостта, също са в предложения дневен ред.

Освен тях на първо гласуване се очаква да бъде обсъден и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, както и на промени в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

Очаква се още парламентът да ратифицира Конвенцията за Международната организация за морските средства за навигация, както и на изменения на текста на Протокола за устойчивите органични замърсители, приети в Женева на 18 декември 2009 г. В предложения дневен ред е и ратификацията на Конвенция № 155 на Международната организация на труда относно безопасността и здравето при работа, приета на 67-ата сесия на Международната конференция на труда на 22 юни 1981 г. в Женева, както и Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна, подписано на 19 октомври 2018 г. в Брюксел.

Предвидено е време и за парламентарен контрол.