понеделник, 4 март, 2024 година.

Подадените заявления за отпускане на целеви помощи за отопление за периода от юни до ноември 2023 г. в дирекциите „Социално подпомагане“ от област Кюстендил за отоплителен сезон 2023/2024 г. са 11 420. Това съобщи в отговор до БТА Радостина Васева, директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Кюстендил.

Издадените заповеди за отпускане на целеви помощи за отопление са 9588, а издадените заповеди за отказ са 1832. Целевата помощ е отпусната за период от пет месеца – от 1 ноември 2023 г. до 31 март 2024 г. Месечният й размер е 109,39 лв. или 546,95 лв. за целия период.

Най-много са заявленията, подадени в дирекцията за социално подпомагане с териториален обхват общините Кюстендил, Невестино и Трекляно – 5865. Отпуснатите помощи са за 5047 домакинства.

През изминалия отоплителен сезон помощ са поискали 11 393 домакинства.