понеделник, 15 април, 2024 година.

След продължило повече от час прекъсване на пленарното заседание ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ намериха компромисно решение.

Продължават дебатите в НС за комисия за „Турски поток“ и за „Лукойл“

По предложение на ПП-ДБ в дневния ред беше включена още една точка – отделна Временна комисия за установяване на фактите и обстоятелствата за необходимостта от получената дерогация, от която се ползваше „Лукойл“ и икономическите ползи от нея за Русия режима на Путин. Венко Сабрутев от ПП-ДБ обясни, че са внесли предложението, за да не се разширява обхвата на поисканата от тях Временна комисия за Пътната карта за изграждане на Турски поток, за което настояваха от ГЕРБ:

„Точно това, което колегите от ГЕРБ казваха, че искат да разглеждат. Техният текст! Колеги, вече нямате основание да не гласувате комисията, която предложихме за „Турски поток“. Вече има комисия и за Лукойл“.

Предложението за нова комисия възмути Георги Свиленски от БСП:

„Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, това, което се случва тази вечер, е абсолютно безумие и аз не мога да повярвам на очите си – през всеки половин час искане за временна комисия. Ако някой може да каже колко временни комисии приехме и още колко ще приемаме… Приемете го и като заплаха към българския парламент от моя страна. Правя процедура за прекратяване на заседанието и, ако не бъде прекратено заседанието, от името на парламентарната група, искаме 1 час почивка, за да се запознем с проектите на решения“.

В крайна сметка депутатите гласуваха да работят докато не приключат дневния си ред за сряда, а председателят на НС Росен Желязков даде 20-минута почивка .