събота, 20 април, 2024 година.

Бордът на Стратегическия съвет по програма Injerreg България-Сърбия 2021 – 2027 одобри списък с девет проектни идеи и три резервни за изпълнение в трансграничния регион.

Четвъртото заседание на съвета се проведе в Монтана под ръководството на двама съпредседатели Златко Живков, кмет на община Монтана и Драгана Стоянович, Агенция за регионално развитие „Юг“.

Програмата обхваща областите Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил на територията на Република България и областите Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня на територията на Република Сърбия.

Общият бюджет на проектните идеи от одобрения списък на териториалната стратегия е близо 8 530 000 евро, като всеки от проектите може да бъде с бюджет между 500 000 и 1 000 000 евро.

Срокът за изпълнение е от 1 до 2 години.

Очаква се списъкът с проектните идеи да бъде одобрен от Европейска мониторингова комисия.

„От 2005 година насам община Монтана е изпълнила 16 проекта с община Пирот. В този програмен период отново ще участваме с проект, чрез които ще бъде извършена следваща реставрация и консервация на крепостта „Калето“, на кулата и войнишките помещения“, уточни кметът Златко Живков.