неделя, 21 юли, 2024 година.

Близо 53 милиона лева е безвъзмездната помощ, с която ще бъдат финансирани проекти на производители и преработватели на земеделски стоки за изграждане на ВЕИ.

Приемът на проектни предложения започва днес и ще продължи до 11 октомври.

Допустими за подпомагане в този прием по Подмярка 4.2 са инвестиции за закупуване и инсталиране на пречиствателни съоръжения, оборудване за съхраняване и оползотворяване на отпадъци, получени при преработка на селскостопански продукти, инсталации за пречистването на води.

Финансират се и инсталации за производство на енергия от ВЕИ, включително от биомаса за собствено потребление ,както и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия към съществуващи фотоволтаични системи.

Подпомагат се още и монтажни дейности, пряко свързани с изпълнение на дейностите по проектното предложение.

Минималният размер на допустимите разходи за проектните предложения е в размер на 29 337 000 лв., а максималният – 1 369 000 лв.

Финансовата помощ за одобрени проекти е до 50% от общия размер на допустимите за разходи.

Одобреното проектно предложение трябва да бъде изпълнено в срок до 10 месеца от датата на подписването на договор, но не по-късно от 1 септември 2025 г., уточняват от Фонд „Земеделие“.