вторник, 16 юли, 2024 година.

Административният съд в Смолян отхвърли жалбата на кмета на Златоград срещу приетото от Общински съвет (ОбС) решение за бюджета на общината за 2024 година, става известно от публикувания съдебен акт на сайта на инстанцията. Делото бе образувано от кмета Мирослав Янчев, недоволен от промените, които са направени от съветниците в проектобюджета, внесен от него в ОбС и подложен на обществено обсъждане.

В жалбата си Янчев твърди, че незаконосъобразно част от средствата за изпълнение на различни обекти са редуцирани от общинския съвет без изложени мотиви. Липсвала и финансова обосновка за изменение на проектобюджета, както и, че съществува неяснота с какъв кворум е прието решението от ОбС.

Според съдебния състав решението, с което е приет бюджетът на община Златоград, е законосъобразно и не са допуснати съществени процесуални нарушения.

„Изключително право на общинския съвет е да приеме бюджета и да разпредели разходването на общинския бюджет, като решението следва да е мотивирано и да обосновава нуждата и приоритетите на едните спрямо другите“, пише в мотивите си съдът.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд.