понеделник, 22 юли, 2024 година.

Екипът на Областния информационен център в Ловеч ще разяснява актуални и предстоящи процедури през 2024 г. по програмите, съфинансирани от Европейските фондове по време на открити публични информационни събития в областта, съобщи управителят на ОИЦ Кенан Терзиев.

Срещите ще се организират по график от утре (12 юли) до края на месеца. Експертите ще предоставят информация на местната власт, институциите и неправителствени организации, бизнеса и земеделските стопани за възможностите за финансиране през 2024 година на проектни идеи с европейски средства.

Един от акцентите ще бъде отворената за кандидатстване процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 г. Основната ѝ цел е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие. Общият бюджет на процедурата е 117,5 милиона лева.

Посетителите на предстоящите открити приемни ще получат информация и за възможността заети и самонаети лица да бъдат подкрепени за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение, както и за повишаване на тяхната професионална квалификация и умения по проект: „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.