понеделник, 17 юни, 2024 година.

Изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов подписа днес договори със социалните партньори за реализация на проекти по Националния план за действие по заетостта през 2024 г. Проектите ще осигурят възможност на 6278 безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключова компетентност, като минимум 35% от тях ще бъдат включени в заетост след това. Това съобщават от Агенцията по заетостта на сайта си.

Обученията са насочени към уязвимите групи на пазара на труда – безработни младежи до 29 г. или над 55 г., продължително безработни, хора с ниска професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. с ниско образование, както и към лица извън работната сила, обезкуражени лица и др., посочват от ведомството.

Проект „Достойно бъдеще” на Асоциацията на индустриалния капитал в България предвижда включване на 880 безработни лица в обучение за придобиване на ключови компетентности и професионално обучение по 16 професии, като от тях в заетост ще бъдат включени минимум 320 човека. По проект „Ефективни мерки за заетост” на Българска стопанска камара ще се проведат обучения за личностни умения за работа в екип, с възможност да се включат 240 души. Предвижда се и обучение на тема: „Ефективно управление на времето” за 300 души. Общо 906 безработни ще придобият професионална квалификация по 19 различни професии, като на 329 от тях ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията професия, посочват от агенцията. В дейностите по проект „Утре – успешна трудова реализация“ на Българската търговско-промишлена палата ще бъдат включени 877 безработни граждани в обучение по 14 професии и придобиване на личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене. На 321 души ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията по проекта професия. По проекта „Знания и умения за работа – 3“ на Конфедерацията на работодателите и индустриалните в България ще бъдат включени 940 безработни, които ще участват в обучение по 15 професии, придобиване на личностна и социална компетентност и др. На 329 човека ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията по проекта професия.

Проект „Знаем и можем повече“ на Съюза за стопанска инициатива ще обхване 705 безработни хора, които ще участват в различни обучения. Участниците ще имат възможност да преминат и професионално обучение по една от предвидените общо 12 професии. Това ще даде шанс на минимум 248 от обучените да бъдат устроени на подходящи работни места, заявени от работодатели – партньори по проекта, посочват от Агенцията по заетостта.

С проекта „Шанс за зелена и социална заетост“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България ще се организират обучения за 1050 човека по седем професии. Ще бъде осигурена заетост на най-малко 56,4% от безработните лица, включени в обучения по проекта, като заетостта ще бъде в съответствие с придобитата квалификация по проекта. По Проект „Хоризонти 9” на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ ще се проведат обучения за умения за конкурентно включване на пазара на труда, които ще обхванат 920 души. Те ще придобият квалификация по 15 професии. След успешно приключване на обученията ще бъде осигурена заетост на 376 лица, се казва още в информацията.

„Голяма част от успешно завършилите професионално обучение ще бъдат наети за период не по-малък от три месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите“, отбелязват от Агенцията по заетостта.

В резултат на изпълнението на Плана по заетостта през 2024 г. се очаква нивото на безработица в България да намалее до 4%, а заетостта във възрастовата група 20-64 г. да достигне 77%, каза преди дни служебният социален министър Ивайло Иванов на среща с генералния директор на Международната организация на труда (МОТ) Жилбер Хоунгбо.