понеделник, 15 април, 2024 година.

И през 2023 г.

Дори и в 2023 година, когато нямаше големи кризисни ситуации и бедствия, както през 2022-ра, българите продължиха да даряват.

Това показва национално представително проучване, реализирано от агенция „Алфа Рисърч“ по поръчка на Български дарителски форум (БДФ).

Анализът на резултатите показва лек, пренебрежимо малък спад на броя дарители, но това не беше неочаквано, коментира пред БНР-Радио София Теодора Бакърджиева, изпълнителен директор на БДФ.

Запазват се повечето тенденции, констатирани през последните 2-3 години. Повече от половината българи (52%) откликват за решаване на важен обществен или личен проблем с доброволен труд или средства. Когато няма кризисна ситуация хората виждат в дарителството възможност да насърчават добри идеи, инициативи и проекти, да помагат на уязвими общности.

Сред предпочитаните начин на даряване са дарителски кутии, есемеси (SMS), онлайн дарителство през платформи или чрез онлайн банкиране.

Сред основните изводи от проучването на обществените нагласи и дарителските практики през 2023 г. се изтъква:

Запазване йерархията в типа на даренията – за пореден път финансовите бележат ръст (от 79% до 84%) за сметка на безвъзмездно предоставяне на вещи и на даряването на доброволчески труд (които регистрират спад).

Здравните и социални каузи отново продължават силно да доминират над всички останали. Макар да остават по-малко подкрепяни, положителен ръст регистрират каузите, свързани с образование, закрила на животни, култура. • От гледна точка на географския обхват, предпочитанията се фрагментират между каузи с национален обхват и такива, свързани с родното място.

Продължава практиката дарения да се правят сравнително рядко (веднъж до няколко пъти в годината), а редовни ежемесечни дарения извършват едва 3% от българите. Сумите се запазват в идентични на предходната година равнища: най-често в диапазона от 5 до 50 лева, следвани от тези над 100 лв.

Сред водещите мотивите за извършването на дарения са индивидуалното желание да се помага, личното отношение към определен проблем и желанието за подкрепа на конкретен човек.

Чуйте разговора на Невена Николова.