понеделник, 22 юли, 2024 година.

Вследствие на високите температури и трайното засушаване, увеличената консумация на питейна вода и най-вече ползването ѝ не само по предназначение, се отчита значително намаляване на подпочвените води в област Плевен. Дебитът на водоизточниците в някои населени места е на критичния минимум. Това съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД (ВиК) в Плевен на своята страница в социалната мрежа Фейсбук.

С цел да се осигури непрекъснато водоснабдяване за всички потребители от дружеството призовават водата да се използва само за питейно-битови нужди, да не се разхищава и пилее. От ВиК – Плевен са изпратили писма до кметовете на населените места с намален дебит на водоизточниците за издаване на заповед за забрана за поливане, пълнене на басейни и миене на тротоари, тераси, автомобили и други с питейна вода.

Към този момент четири населени места в област Плевен са с обявен режим на водата. От края на юни режимно водоподаване е в сила за селата Пелишат, Бръшляница и Стежерово. Водата се спира в определени часове на денонощието и в село Горна Митрополия.