вторник, 16 юли, 2024 година.

Децата от клуб „Моето лято без риск“, част от организираните от Община Силистра летни клубове по интереси, посетиха местното Районно полицейско управление днес, съобщават от Областната дирекция на МВР.

За децата беше подготвена експозиция на полицейска техника, оборудване и снаряжение, а инспектор Алтан Мехмед им разказа как служителите на реда ги ползват в работното си ежедневие. Гостите имаха възможност да влязат в ролята на полицаи и да изпробват предпазен шлем и бронежилетка. След това посетиха научно-техническата лаборатория, обединената дежурна част, помещенията за задържане и за оказване на полицейска закрила на малолетни и непълнолетни.

Акцент във визитата бе беседата на тема „Предотвратяване на рисково поведение“, изнесена от инспектора в Детска педагогическа стая Ирена Мърова. Тя подробно се спря на опасностите, които крие неправилното поведение на пътя, общуването с непознати, употребата на алкохол и упойващи вещества и др. Под формата на диалог бяха изведени правилни модели на поведение и реакция при различни ситуации.

До края на юли в полицията предстоят посещения на клубовете „Млад скаут“ и „Опознай професиите“. За тях са подготвени интересни беседи на различни теми, свързани с превенция на рисковото поведение на децата и младежите.

Полицията в Силистра използва различни форми за работа с подрастващите. Една от тях са детските полицейски управления. Децата придобиват знания за пътната безопасност, опасностите в интернет, вредата от употребата на наркотици, правата и отговорностите на малолетните и непълнолетните. Националната програма „Детско полицейско управление“ е инициатива на Министерството на вътрешните работи, а реализирането ѝ е дело на междуведомствена експертна работна група.