четвъртък, 23 май, 2024 година.

Десетгодишна прогноза за развитието на пазара на труда ще бъде изготвена по проект на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), който е с бюджет 3,7 млн. лв. Ще бъдат направени актуализирани прогнози, които ще предоставят информация за предизвикателствата на пазара на труда, за очакваното търсене на труд и очакваните дисбаланси на пазара на труда. За това съобщават от пресцентъра на ресорното министерство.

Ще се проведе и национално представително проучване сред работодателите в страната за определяне на нововъзникващите и изчезващите професии и работни места, както и за търсенето на нови умения, свързани с цифровия и екологичния преход. Очаква се това да подпомогне предприемането на действия за подобряване насочеността на политиките в областите на образованието и обучението, и заетостта, посочват също от МТСП.

Проектът включва и провеждане на проучване за идентифициране и картографиране на наличните умения и нагласите за развитие на работещите в ТЕЦ-овете и въглищните мини, засегнати от нисковъглеродния преход в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник. Събраната информация ще послужи на работодателите за разработване, планиране и предоставяне на подходящи мерки за кариерна подкрепа и повишаване на квалификацията и преквалификация и развитие на уменията на работната сила, коментират от министерството. Националният статистически институт, Агенцията по заетостта, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ ще са партньори по проекта.

Преди ден се състоя конференцията „Стратегии за успешно активиране – настояще и бъдеще“, на която бе посочено, че Агенцията по заетостта и социалното министерство ще продължат усилията за идентифициране на гражданите, които нито работят, нито учат, за да бъдат активирани на пазара на труда и да се използва техният потенциал.