събота, 18 май, 2024 година.

Служебният министър на здравеопазването д-р Галя Кондева освободи директора на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ (ЗИКДБ) ЕАД Николай Борисов, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Мотивът за решението са констатациите от извършения в дружеството вътрешен одит и доклад, касаещ изпълнението на решението на Народното събрание. Установени са редица нарушения, включително неправомерно забавяне в сключването на договора за разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на ЗИКДБ; необосновано разходване на суми за юридически услуги при наличие на административен капацитет за консултиране от страна на членовете на Борда на директорите; липса на депозирана Бизнес програма от страна на Съвета на директорите; неизпълнение на решението на Народното събрание за предоставяне на актуализиран план-график за ускорено изграждане на Национална детска болница и недостатъчна комуникация и прозрачност с обществеността по създаването на Национална детска болница, поддържането и ежедневното актуализиране на информацията на сайта на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, посочват от министерството.

Кондева покани представители на Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница на среща в министерството, за да ги запознае с констатациите от извършения одит и да им съобщи лично за промяната в управлението на ЗИКДБ. Освен това служебният министър представи пред Съвета решения на изложените от членовете проблеми по време на предходната среща на 10 май, които се отнасят до комуникацията с министерството. В изпълнение на поетия ангажимент, бе създадено координационно звено с представители на отговорните дирекции във ведомството.

По време на срещата бе представен временно изпълняващият длъжността директор на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД д-р Влатко Глигоров, който поема поста до провеждането на конкурс.

Д-р Глигоров е специалист по акушерство и гинекология, има придобита магистратура по здравен мениджмънт и докторантура по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. Той има богат опит в кризисния мениджмънт на средно и високо ниво, информират от министерството.

БТА припомня, че предходният директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ проф. Елена Пенева беше освободена от поста. На 28 септември 2023 г. министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, подписа протокол за освобождаването на проф. Пенева от заеманата длъжност.