понеделник, 15 април, 2024 година.

Правителството в оставка прие решение да възложи на „Държавна консолидационна компания“ (ДКК) ЕАД, в качеството ѝ на орган, упражняващ правата на държавата в „Авионамс“, да възложи на дъщерното си публично предприятие изпълнението на цели на публичната политика – изграждане на базови национални способности за поддръжка на изтребители Ф-16 Блок 70. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Предвидено е, че изпълнението на целите на публичната политика ще се осъществи при следните условия – подписване на Споразумение между „Авионамс“ АД и „Lockheed Martin Global“ INC, относно програма за индустриално сътрудничество Ф-16 Блок 70. Предвидено е и привеждане на съществуващите мощности и инфраструктура на „Авионамс“ АД в съответствие с изискванията на „Lockheed Martin Global“ INC, доставка и инсталиране в „Авионамс“ АД на предоставеното от „Lockheed Martin Global“ INC безвъзмездно оборудване, инструменти, запасни части, образци и средства за обучение, както и набиране и обучение на персонал.

Настоящото решение е във връзка с изпълнението на подписаното през 2019 година Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и „Lockheed Martin Global“ INC относно програма за индустриално сътрудничество Ф-16 Блок 70. Споразумението предвижда „Lockheed Martin Global“ INC да определи български дружества, които отговарят на изискванията и са в състояние да изпълнят проектите, касаещи създаването на базови способности за извършването на ремонт и дейности по поддръжка на системи, свързани с експлоатацията на новите изтребители. След извършено проучване от производителя е установено, че държавното предприятие ,,Авионамс“ АД отговаря на условията и може да изпълнява дейности, предвидени в Програмата за индустриално сътрудничество Ф-16 Блок 70.

Изграждането на базови национални способности за поддръжка на изтребител Ф-16 Блок 70 на територията на страната ни ще позволи България да осъществява собствена, независима и неопосредствана от втора страна логистична поддръжка и експлоатация през целия дълъг жизнен цикъл на придобиваната отбранителна техника, основаваща се на собствена технологична база. По този начин се постига по-голяма независимост, бързина на действие и по-висока ефективност, в сравнение с евентуалното транспортиране на техниката в друга държава, и се гарантира сигурност на доставките, посочиха още от пресслужбата.

Предвижда се контролът по изпълнението на целите на публичната политика да се осъществява от министъра на икономиката и индустрията. Контролът на конкретните дейности по посоченото задължение ще се осъществява от „Държавна консолидационна компания“ ЕАД.