понеделник, 4 март, 2024 година.

До 16 февруари ще бъде удължена грипната епидемия в Добрич, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. Заповедта е съгласувана с Главния държавен инспектор.

В периода между 5-11 февруари в Добрич нараства заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания, като в три от възрастовите групи заболеваемостта нараства значително – 5-14, 15-29 и над 65 години.

По данни на медицинските специалисти е увеличено търсенето на медицинска помощ в Центровете за спешна медицинска помощ, сентинелно набюдаваните практики, в специализираните кабинети по детски и вътрешни болести в ДКЦ-тата в Добрич и в трите многопрофилни болници в областта, посочват от РЗИ.

По данни на Регионалното управление на образованието в Добрич от учебни занятия отсъстват средно 8% от учениците в областта. Не се предвижда въвеждане на грипна ваканция или на дистанционно обучение.

Няма промяна в разпоредените противоепидемични мерки, въведени в Добрич от 5 февруари:

1. Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и деца.

2. Преустановяват се профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.

3. Преустановяват се свижданията в лечебните заведения за болнична помощ (изключения се допускат само за терминално болни пациенти) и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

4. Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения и училищата, като откритите болни деца се връщат по домовете. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала.

5. В детските заведения и училищата да се извършва засилена текуща дезинфекция на повърхности и често проветряване на помещенията.