петък, 14 юни, 2024 година.

През 2023 г. с решения на Национално бюро за контрол на Специалните разузнавателни средства (НБКСРС) са извършени 72 проверки по сигнали на граждани с твърдения, че по отношение на тях са прилагани неправомерно СРС и една проверка по самосезиране на Бюрото, се посочва в доклада на институцията за миналата година, публикуван на официалния ѝ сайт.

От извършените проверки се установи един случай на неправомерно прилагане на СРС, като гражданинът е уведомен, че спрямо него са прилагани неправомерно СРС, изразяващо се в некомпетентност на съда, дал разрешение за използването им, се казва в доклада.

През 2023 г. НБКСРС е уведомило осем граждани, по отношение, на които са прилагани неправомерно СРС, установени от извършени проверки през 2021 г. и 2022 г.

В доклада на Бюрото се посочва още, че през 2023 г. са приложени общо 5749 способа (5693 способа през 2022 г., 6370 през 2021 г., 7465 през 2020 г., 8472 през 2019 г.), което представлява 52,24 % от разрешените оперативни способи. Видовете способи при прилагане на СРС са наблюдение, подслушване, проследяване, проникване, белязване, проверка на коресподенция, контролирана доставка, доверителна сделка, служител под прикритие.

Броят на оперативните способи (разрешени/приложени) по видове е:

• чл. 5 от ЗСРС (наблюдение) – 3230 (при 3116 за 2022 г., 3496 за 2021 г., 4255 за 2020 г., 4585 за 2019 г.), като са приложени 1079 (при 1125 за 2022 г., 1229 за 2021 г., 1372 за 2020 г., 1628 за 2019 г.);

• чл. 6 от ЗСРС (подслушване) – 3453 (при 3331 за 2022 г., 3796 за 2021 г., 4644 за 2020 г., 5112 за 2019 г.), като са приложени 3441 (при 3300 за 2022 г., 3758 за 2021 г., 4594 за 2020 г., 5076 за 2019 г.);

• чл. 7 от ЗСРС (проследяване) – 3238 (при 3115 за 2022 г., 3500 за 2021 г., 4262 за 2020 г., 4593 за 2019 г.), като са приложени 1072 (при 1111 за 2022 г., 1227 за 2021 г., 1363 за 2020 г., 1621 за 2019 г.);

• чл. 8 от ЗСРС (проникване) – 416 (при 318 за 2022 г., 439 за 2021 г., 456 за 2020 г., 578 за 2019 г.), като са приложени 65 (при 63 за 2022 г., 62 за 2021 г., 71 за 2020 г., 68 за 2019 г.);

• чл. 9 от ЗСРС (белязване) – 201 (при 172 за 2022 г., 218 за 2021 г., 257 за 2020 г., 227 за 2019 г.), като са приложени 26 (при 23 за 2022 г., 19 за 2021 г., 26 за 2020 г., 22 за 2019 г.);

• чл. 10 от ЗСРС (проверка на кореспонденцията) – 379 (при 325 за 2022 г., 434 за 2021 г., 478 за 2020 г., 546 за 2019 г.), като са приложени 30 (при 33 за 2022 г., 31 за 2021 г., 39 за 2020 г., 28 за 2019 г.);

• чл. 10а от ЗСРС (контролирана доставка) – 9 (при 1 за 2022 г., 2 за 2021 г., 3 за 2020 г., 2 за 2019 г.), като са приложени 0 (при 0 за 2022 г., 2 за 2021 г., 0 за 2020 г., 0 за 2019 г. );

• чл. 10б от ЗСРС (доверителна сделка) – 38 (при 29 за 2022 г., 39 за 2021 г., 42 за 2020 г., 38 за 2019 г.), като са приложени 15 (при 16 за 2022 г., 14 за 2021 г., 16 за 2020 г., 11 за 2019 г.);

• чл. 10в от ЗСРС (служител под прикритие) – 40 (при 29 за 2022 г., 39 за 2021 г., 42 за 2020 г., 38 за 2019 г. ), като са приложени 21 (при 22 за 2022 г., 28 за 2021 г., 27 за 2020 г., 18 за 2019 г.).

Водени от разбирането за важността на комуникацията и задължението за отговорно, обективно и безпристрастно отношение по всеки казус, се надяваме да убедим обществото, че полагаме всички необходими усилия, за да бъдат защитени в максимална степен правата и свободите на гражданите, посочват още от НБКСРС в доклада си.