четвъртък, 23 май, 2024 година.

Екип от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе, в който се е включил и директорът на инспекцията Анелия Николова, е извършил проверка вчера, в извънработно време, на фирмата „Оргахим Резинс“ АД. Причината за проверката са постъпили сигнали за миризми, характерни за производството на дружеството, съобщи днес пиарът на РИОСВ Рени Петрова.

Потърсено е съдействие от „ВиК“- Русе – оператор на канализационната система, за ревизия на шахтите по колектор „Трети март“. Силна миризма е усетена в началото на площадката на дружеството.

При проверка на локалната пречиствателна станция е установена концентрирана миризма на разтворител. При ревизия на приемната шахта експертите са констатирали наслагвания на органични масла, използвани при производството на смоли. Взети са проби от лаборант на „ВиК“. Проследен е потокът на отпадъчните води, като в шахта преди събирателната е констатирана същата субстанция. От там също са взети проби, които ще се изпитват в лабораторията на „ВиК“-Русе.