четвъртък, 23 май, 2024 година.

Изграждането на високоскоростни железопътни линии да стане основен държавен приоритет, настояват експерти в сектора. Те изтъкват необходимостта от дългосрочна програма за развитие на този вид транспорт, съобразена с политиките на Европейския съюз.

Липсата на средносрочни и дългосрочни програми за развитието на железопътния транспорт обричат сектора на сериозен риск, посочват експерти.

Според инженер Румен Марков – управител на компания за инфраструктурни проекти в областта на транспорта и управлението на водите – политическите партии би следвало да приемат политиките на Европейския съюз за високоскоростните железници и да стигнат до общо решение за реализирането им.

„Обществото има нужда от този вид транспорт. Политическите партии би следвало да възприемат политиките на ЕС“.

Ако такива линии бъдат изградени у нас, времето за пътуване по някои основни направления драстично ще се съкрати. От София до Варна ще може да се стига за около 2 часа, а до Русе – за час и половина, дадоха пример експертите.

У нас обаче бъдещето на железниците с неясни перспективи, смята експертът Симеон Евтимов.

„Усеща се липсата на планиране – това е закономерен резултат от липсата на транспортна политика – и отдалечаване на страната ни от европейските тенденции.