понеделник, 4 март, 2024 година.

Европейският съюз инвестира 9 млн. евро за да могат младежи (15-29 г.) в неравностойно положение бъдат привлечени в обучение и да развият уменията, с които по-лесно ще се (ре)интегрират на пазара на труда.

За целта се насърчава сътрудничеството между европейските държави и обмена на добри практики в различните области като наемане на работа, образование, усъвършенстване на уменията и социалното включване.

Така ще се развиват и разпространяват иновативните подходи, оказали се успешни в различни региони.

Процедурата е финансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ+) и Инициативата за Социални иновации (SI+), а крайният срок за кандидатстване 29 февруари 2024.

„По темата много сериозно се работи както във всяка държава членка на Европейския съюз, така и с помощта през централните програми. За съжаление групата на младежите между 15 и 29 години е една от най-уязвимите и най-нестабилните в относно намиране на правилната работа. През последните 3-4 години с натрупването на няколко големи кризи проблемът като че ли се задълбочава и се добавят и нови групи“, отбеляза пред БНР-Радио София Пенка Цветкова от Информационен център EaSI България.

Тя посочи, че по данни на Евростат за 2021 г. в България младежите, които нито учат, нито работят, са 18%. В това отношение сме четвърти отдолу нагоре в класацията.

„Има голямо поле за работа както в големите, така и в по-малките градове“, допълни Цветкова.
За успех тя препоръча индивидуална работа и дейността да е съобразена с уменията на младежите.

Първите резултати по европейската програма се очакват след около година.

Чуйте разговора на Катя Василева.