сряда, 19 юни, 2024 година.

Повечето българи са недоволни от работата на съдебната система в страната според проучване на Евробарометър, представено от Европейската комисия в доклад за състоянието на правосъдието в ЕС.

Според 34 на сто от българите, участвали в допитването, нашата съдебна система работи много лошо, а според 31 на сто – сравнително лошо.

Сборът е 65 на сто незадоволителни оценки, или почти две трети.

При дружествата у нас, 18 на сто изразяват пълно недоверие в съдопроизводството, а 37 на сто имат известно недоверие.

Така отрицателни оценки са общо 55 процента. Известно доверие имат 34 на сто, а пълно доверие – 9%.