четвъртък, 18 април, 2024 година.

Филиалът на Европейската прокуратура в София предложи на Софийския окръжен съд да наложи административна санкция на фермер, заподозрян в измама със земеделски субсидии и изготвяне на документи с невярно съдържание.

Фермерът притежава овцевъдно стопанство във Вършец, община Монтана, и е кандидатствал за средства за модернизиране на фермата си в размер на 134 770 лв. От тях 85 на сто е трябвало да бъдат отпуснати от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 15 на сто – от държавния бюджет. За да получи тези пари, заподозреният е трябвало да подаде няколко документа, в т.ч. и доказващ, че няма данъчни задължения.

Извършеното разследване от ДФ „Земеделие“ обаче е показало, че той е имал такива и е подал фалшиви документи. По тази причина, те не са били отпуснати и щетите са предотвратени. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде глобен до 5 000 лева.