петък, 14 юни, 2024 година.

Международната франкофонска програма „Право на ЕС“ в СУ вече 17 години подпомага европейската интеграция на страната ни

В разгара на тазгодишната кандидат студентска кампания сякаш риторичен звучи въпросът – коя ще бъде най-желаната специалност в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. За последните четири години безапелационен избор номер едно в желанията на бъдещите висшисти е специалността „Право“ в Юридическия факултет на най-стария и престижен университет у нас.

Специалността е една от малкото към днешна дата, която директно предоставя образователната и квалификационна степен „магистър“ в рамките на петгодишно обучение. Разбира се Юридическият факултет на Софийския университет (СУ) предлага и няколко отделни магистърски програми за завършилите степен „Бакалавър“ от други специалности, като сред тях е и най-старата у нас специализирана Международната програма – „Право на ЕС“. Тя е създадена в годината на присъединяване на България към общността – 2007-ма, въз основа на споразумение между СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета на Лотарингия (който обединява днес Европейския университетски център в Нанси и Мец, Франция), с участието на Университета на Страсбург, и се осъществява под патронажа на министър-председателя на Република България и с подкрепата на Посолството на Франция в България.

Програмата е единствената в страната ни и региона висококвалифицирана образователна програма, фокусирана върху правото на Европейския съюз, което превръща СУ във водещ център за обучение на специалисти в областта на европейската интеграция у нас. Част от програмата още от нейното създаване, а днес и неин ръководител е френският възпитаник от Университета на Нанси и доктор по публично-правни науки и право на ЕС доц. д-р Христо Христев.

„Програмата в ретроспективен план, връщайки се назад вече17-та учебна година, е най-голямата магистърска програма на Софийския университет. Към настоящия момент в нея се обучават 38 души. Но в първите години след присъединяването ни към Европейския съюз, броят на студентите е бил над 100, включително в някои години достига до около 140-150 колеги. В програмата се обучават основно български студенти, но през последните години имаме също така студенти от Украйна, Молдова и други държави. Аз ги наричам студенти, но истината е, че повечето от тях са колеги, които вече са завършили право или друга магистърска степен и респективно имат нужда от тази допълнителна квалификация във връзка с определени конкретни нужди на тяхната професионална дейност. През програмата например са преминали немалко магистрати, включително редица съдии от Върховния административен и някои съдии от Върховния касационен съд на България. Много служители от публичната администрация, много колеги, работещи в големи кантори, които обслужват дружества на клиенти от други държави членки на Европейския съюз“- казва за Радио България доц. Христев.

Над 800 души са магистрите по „Право на ЕС“ от Софийският университет от създаването на програмата до днес. Обучението е с продължителност два семестъра и протича както на български, така и на френски език, което гарантира възможността за получаване на двойна диплома за специалист по международни отношения с профил „Право на Европейския съюз“.

„Френският език дава възможност за достъп до френската доктрина, която е една от най-ценните в материята на правото на Европейския съюз национални доктрини, които съществуват и са развити продължително през времето. От друга страна, както всеки, който има по-задълбочен интерес към теорията на европейското право знае, това е и работният език на Съда на Европейския съюз. До голяма степен френският е езикът на правото на Европейския съюз, ако мога да кажа. Така че това гарантира една много по-силна връзка с материята, възможност да се използват ценни източници, които позволяват не просто да се формират познания, но и да се познава в дълбочина развитието на правната система на Европейския съюз и нейните особености“ – категоричен е доц. Христо Христев.

Голяма част от завършилите франкофонската програма на Юридическия факултет остават в България и са ключова част от капацитета, който съществува в нашата страна за прилагане на общата европейска уредба, отбелязва нейният ръководител. Част от дипломираните прилагат наученото и в различни европейски институции и в други държави членки на ЕС.

Вижте още за възможностите за обучение на френски език в български университети:

Специалистите по френска филология у нас са с добри възможности за професионална реализация


Обучение за франкофони на световно ниво предлагат Техническият и Химикотехнологичният и металургичен университет в София

България има традиции във висшето образование на френски език

Снимки: Facebook /Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, личен архив, law.uni-sofia.bg