петък, 14 юни, 2024 година.

Нашата страна крие неизчерпаеми богатства, които трябва да завещаем на поколенията след нас, но и сега да им се радваме и да привличат все повече туристи. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, където бе открита временната изложба „Повелителите на солта: Провадия – Солницата (5600 – 4350 г. пр. Хр.)“.

Изложбата е организирана по повод 20-ата годишнина от началото на археологическите проучвания на най-стария праисторически солодобивен и градски център в Европа Провадия и се посвещава на 155-ата годишнина на Българската академия на науките.