вторник, 5 март, 2024 година.

Решението за избор на ръководства и попълване на поименния състав на постоянните комисии към Столичния общински съвет (СОС) е публикувано на сайта на Съвета.

На 8 февруари СОС заседава над 12 часа и избра свой председател, заместник-председатели, както и председатели на комисии. За председател бе избран Цветомир Петров от „Продължаваме промяната – Демократична България“ („Спаси София“). Той ще е на поста временно – до края на политическия сезон, който завършва с последната юлска сесия.

На 8 февруари бяха избрани и зам.-председатели на СОС – Бойко Димитров от „Продължаваме промяната – Демократична България“ („Спаси София“), Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС, Диана Тонова от „БСП за България“, Вили Лилков от „Синя София“, Севделина Петрова от „Възраждане“. Общинските съветници гласуваха и състава на комисиите, но поради възникналото напрежение в залата, окончателните резултати от вота станаха ясни впоследствие.

Пълният списък с комисиите, техния състав и ръководство:

Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика – 17 членове:

Севделина Георгиева Петрова – председател;
Росица Юри Николова – зам.-председател;
Георги Валентинов Георгиев – зам.-председател;
Димитър Първанов Димитров;
Благовест Георгиев Георгиев;
Христо Николаев Копаранов;
Стефан Атанасов Спасов;
Грети Иванова Стефанова;
Димитър Христов Петров;
Анна Илиева Стойкова;
Драгомир Христов Младенов;
Лорита Георгиева Радева;
Диана Нинова Тонова;
Войслав Георгиев Тодоров;
Иван Георгиев Сотиров;
Ася Тодорова Тодорова;
Васил Стайков Драганов

Постоянна комисия по финанси и бюджет – 17 членове:

Димитър Бойков Вучев – председател;
Иван Янчов Таков – зам.-председател;
Пламен Иванов Данаилов – зам.-председател;
Бойко Георгиев Димитров;
Емилия Божидарова Ангелова;
Андрей Зографски;
Благовеста Атанасова Кенарова;
Росица Юри Николова;

Драгомир Иванов Драгомиров;
Ваня Лазарова Тагарева;
Прошко Начев Прошков;
Екатерина Евлогиева Йорданова;
Войслав Георгиев Тодоров;
Красимир Рангелов Гълъбов;
Севделина Георгиева Петрова;
Вили Младенов Лилков;
Карлос Арналдо Контрера

Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика – 11 членове:

Ваня Руменова Григорова – председател;
Саад Таммам Алуани – зам.-председател;
Антон Господинов Койчев – зам.-председател;
Борис Бориславов Бонев;
Марта Руменова Георгиева;
Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
Георги Валентинов Георгиев;
Диян Величков Стаматов;
Диана Нинова Тонова;
Иван Максимов Пешев;
Емил Александров Димитров

Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори – 13 членове:

Красимир Рангелов Гълъбов – председател;
Емилия Божидарова Ангелова – зам.-председател;
Лорита Георгиева Радева – зам.-председател;
Цветелина Калинова Симеонова – Заркин;
Димитър Първанов Димитров;
Симеон Борисов Ставрев;
Димитър Христов Петров;
Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
Анна Илиева Стойкова;

Антон Гаро Хекимян;
Иван Максимов Пешев;
Еньо Енев Савов;
Ивайло Христов Йонков

Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба – 9 членове:

Иван Митьов Виделов – председател;
Георги Валентинов Георгиев – зам.-председател;
Димитър Иванов Данаилов – зам.-председател;
Димитър Петров Шалъфов;
Марта Руменова Георгиева;
Христо Николаев Копаранов;
Димитър Христов Петров;
Румен Стенли Александров;
Деян Николаев Николов

Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие – 13 членове:

Мирослав Ласло Боршош – председател;
Цветелина Калинова Симеонова – Заркин – зам.-председател;
Венци Венциславов Стойчев – зам.-председател;
Бонка Сергеева Василева;
Гергин Александров Борисов;
Веселин Йорданов Калановски;
Стефан Атанасов Спасов;
Антон Гаро Хекимян;
Диян Величков Стаматов;
Иван Митьов Виделов;
Еньо Енев Савов;
Вили Младенов Лилков;
Ивайло Йорданов Костадинов

Постоянна комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация – 17 членове:

Прошко Начев Прошков – председател;
Димитър Петров Шалъфов – зам.-председател;
Иван Максимов Пешев – зам.-председател;
Борис Бориславов Бонев;
Бойко Георгиев Димитров;
Гергин Александров Борисов;
Грети Иванова Стефанова;
Бонка Сергеева Василева;
Антон Гаро Хекимян;
Татяна Николова Георгиева;
Диана Нинова Тонова;
Станислав Чавдаров Младенов;
Ивайло Христов Йонков;
Венци Венциславов Стойчев;
Севделина Георгиева Петрова;
Пламен Иванов Данаилов;
Иван Михайлов Алексиев

Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране – 11 членове:

Димитър Иванов Данаилов – председател;
Грети Иванова Стефанова – зам.-председател;
Николай Вельов Велчев – зам.-председател;

Драгомир Иванов Драгомиров;
Стефан Атанасов Спасов;
Димитър Бойков Вучев;
Антон Господинов Койчев;
Драгомир Христов Младенов;
Станислав Чавдаров Младенов;
Венци Венциславов Стойчев;
Иван Георгиев Сотиров

Постоянна комисия по обществен ред и сигурност – 9 членове:

Ваня Лазарова Тагарева – председател;
Румен Стенли Александров – зам.-председател;
Васил Стайков Драганов – зам.-председател;
Благовеста Атанасова Кенарова;
Христо Николаев Копаранов;
Веселин Йорданов Калановски;
Николай Вельов Велчев;
Иван Георгиев Сотиров;
Карлос Арналдо Контрера

Постоянна комисия по транспорт и пътна безопасност – 15 членове:

Иван Янчов Таков – председател;
Андрей Зографски – зам.-председател;
Карлос Арналдо Контрера – зам.-председател;
Димитър Първанов Димитров;
Симеон Борисов Ставрев;
Благовест Георгиев Георгиев;
Гергин Александров Борисов;
Анна Илиева Стойкова;
Димитър Бойков Вучев;
Прошко Начев Прошков;
Ваня Руменова Григорова;
Ивайло Христов Йонков;
Ася Тодорова Тодорова;
Емил Александров Димитров;
Красимир Рангелов Гълъбов

Постоянна комисия за децата, младежта и спорта – 11 членове

Димитър Петров Шалъфов – председател;
Татяна Николова Георгиева – зам.-председател;
Еньо Енев Савов – зам.-председател;
Благовест Георгиев Георгиев;
Драгомир Иванов Драгомиров;
Саад Таммам Алуани;
Екатерина Евлогиева Йорданова;
Мирослав Ласло Боршош;
Войслав Георгиев Тодоров;
Вили Младенов Лилков;
Иван Михайлов Алексиев

Постоянна комисия за връзки с гражданското общество – 7 членове:

Николай Вельов Велчев – председател;
Румен Стенли Александров – зам.-председател;
Ася Тодорова Тодорова – зам.-председател;
Бонка Сергеева Василева;
Благовеста Атанасова Кенарова;
Марта Руменова Георгиева;
Драгомир Христов Младенов

Постоянна комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти – 9 членове:

Цветелина Калинова Симеонова – Заркин – председател;
Екатерина Евлогиева Йорданова – зам.-председател;
Станислав Чавдаров Младенов – зам.-председател;
Саад Таммам Алуани;
Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
Диян Величков Стаматов;
Иван Михайлов Алексиев;
Деян Николаев Николов;
Емил Александров Димитров

Постоянно действащата комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията – 9 членове:

Бонка Сергеева Василева – председател;
Антон Гаро Хекимян – зам.-председател;
Иван Михайлов Алексиев – зам.-председател;
Благовеста Атанасова Кенарова;
Иван Митьов Виделов;
Пламен Иванов Данаилов;
Ивайло Христов Йонков;
Васил Стайков Драганов;
Ивайло Йорданов Костадинов