четвъртък, 18 април, 2024 година.

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охрrдски“ проф. Георги Вълчев днес ще представи инициатива за създаване на национална програма за финансиране на основен ремонт на Ректората на Софийския университет и Университетската библиотека.

През декември 2024 година ще се навършат 90 години от тържественото освещаване на сградите на Ректората и на Университетската библиотека.
Строежът на Северното и Южното крило на сградата е завършен през 1952 година, припомнят от университета. През този период в сградата, която е публична държавна собственост и един от паметниците на културата, които СУ стопанисва и ползва, не е правен основен ремонт. Със средствата за капиталови разходи, които Алма Матер получава всяка година от държавния бюджет, и основно със средства, спечелени по проекти и с дарения, е възможно осъществяването единствено на спешни и неотложни ремонтни дейности и обновяване на отделни зали, пространства, аудитории, библиотеки.