неделя, 21 юли, 2024 година.

Заради засушаването и рязкото намаляване на водните ресурси в община Неделино се въвеждат спешни мерки за предотвратяване опасността от незадоволяване на населението с вода за питейно-битови нужди и неразхищаване на наличния воден ресурс, съобщи за БТА кметът Боян Кехайов. „Високите температури и липсата на валежи са причина да намалее количеството на питейна вода в кладенците, основно тези, които са по гравитачен път – „Мързян“ 1, 2 и 3 и Омарев дол“, посочи Кехайов.

Със заповед кметът забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи в дворове и градини, както и миене на улици, тротоари, моторни превозни средства и пространства, използване за непитейни, промишлени и производствени нужди.

Засега в община Неделино няма въведен воден режим. Започваме с превантивни мерки, но почти е сигурно, че ще минем на воден режим, допълни кметът.

В село Козарка има смущение във водопадаването заради авария в помпената станция. Очаква се днес да пристигнат резервните части и да се отстрани аварията. В помпената станция в село Изгрев, която обслужва и село Еленка, също е имало ограничение на водата, но проблемът е отстранен.