петък, 12 юли, 2024 година.

От Столичния инспекторат припомнят

Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) могат да се съхраняват в частни имоти, а когато те са на общински площи – трябва или да се преместят, или да се предадат за рециклиране, обясняват от Столичния инспекторат.

Стикерът на ИУМПС, разположени на публично-общински терени, предупреждава собствениците в рамките на 3 месеца да извършат доброволно преместване в собствени имоти. Ако това не се случи, следват принудителни действия.

Инспектори и представители на районната администрация от район „Красно село“ са поставили стикери на автомобили, отговарящи на критериите за ИУМПС в ж.к. „Бели брези“, а от ул. „Смърч“ е извършено репатриране на такива на площадки за разкомплектоване.

Дейността продължава и в останалите райони на територията на столицата.