четвъртък, 18 юли, 2024 година.

Забранено е паленето на огън на открито по какъвто и да е повод в пожароопасния сезон

Повишена е пожарната обстановка. Кодовете за високи температури са в жълто. Кодовете за нивата на пожароопасност граничат с нивата на екстремален, обстановката е пожароопасна. С повече от 50 на сто е ръстът на пожарите в опасния сезон в сравнение с миналата година. Най-много са тези, възникнали в жилищни имоти, а най-малко тези – в горски фонд. Със закон е забранено паленето на стърнища. Това коментира пред Радио Кърджали комисар Сергей Заимов, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кърджали.

От началото на тази година до момента са регистрирани 371 произшествия, като 177 от тях са пожари, съобщи комисар Заимов.

На 1 април със заповед на областния управител беше обявено началото на пожароопасния сезон в горите.

От началото на месец април до началото на юли са горели 87 пожара, при 21 от които има материални загуби. „За сравнение за същия период на миналата година са регистрирани 53 пожара, при 24 от които с нанесени материални щети. Видно от сравнението през настоящия пожароопасен сезон към днешна дата, регистрираните пожари са с 64 % повече“, посочи директорът на РД ПБЗН.

Повече са пожарите в т. нар. жилищно стопанство, малко след тях са тези в селското стопанство, горският фонд е по-назад в класацията, сочи статистиката.

Данните за щетите показват, че пожари са унищожили покривна конструкция – 912 кв.м. (за 2023 г. – 226 кв.м.); фураж 11 т. (за 2023 г. – 1 т.); окосен фураж – 30 дка; леки автомобили – 8 бр. (за 2023 г. – 4 бр.); мебели, бяла и черна техника – 21 единици (за 2023 г. – 23 единици); горска постеля, сухи треви и храсти – повече от 1200 дка.

„При установяване на авторите за възникване на пожари спрямо същите се прилага административно-наказателна мярка по Закона за МВР, като санкцията може да е от 200 до 2000 лв., стига деянието да не представлява състав на престъпление“, уточни комисар Заимов.

Той припомни някои от най-важните правила в пожароопасния сезон:

– Не изхвърляйте неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда – правило особено нарушавано от движещи се по пътищата леки автомобили;

– Паленето на огън в гората и на 100 м от нея е забранено през пожароопасния сезон;

– Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър в личните дворове и селскостопански имоти независимо от целта. Огънят може да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна реакция;

– Не палете огън на открито при обявени кодове за високи температури и повишен индекс на пожароопасност;

– Разчистването на пасища, сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез събиране, окосяване и извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне. За почистването на дворни, вилни и селскостопански имоти се спазват същите правила;

– Абсолютно е забранено паленето на стърнищата;

Комисар Сергей Заимов посочи действията, които трябва да бъдат извършени при възникване на пожар на открито:

– Необходимо е бързо да оцените обстановката – да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение;

– При опасност от бързо усложняване да потърсите безопасен път за напускане района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай водни басейни, реки и потоци;

– След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин да подадете съобщение за пожара на тел. 112, в близка хижа, туристически пункт, кметство на населеното място;

– Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот;

– Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с вода, пръст, пясък и тупалки от зелени клони;

Повече подробности можете да чуете в интервюто в звуковия файл на страницата на БНР.