понеделник, 15 април, 2024 година.

Парламентарната комисия по здравеопазване прие на първо четене единодушно промени в Закона за здравето, свързани със заплащането на лечението на пациенти с редки заболявания след навършване на пълнолетие.

Законопроектът е внесен от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков и група народни представители на 2 април 2024 г., а днес беше гласуван на първо четене в комисията. По време на заседанието присъстваха и заместник-министърът на здравеопазването проф. Илко Гетов, представители на НЗОК, както и представители на неправителствени организации. Всички изказаха подкрепа за законопроекта.

В законопроекта се посочва, че действащите разпоредби на Закона за здравето не предвиждат правна възможност за заплащане лечението на пациенти с редки заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване след навършване на 18-годишна възраст. Към момента разпоредбата урежда правото на българските граждани да получават медицински и други услуги във връзка с лечението им в страната или в чужбина извън обхвата на здравното осигуряване.

Предвидено е, че лечението на онкологични и онкохематологични заболявания, което е започнало преди навършване на 18-годишна възраст, продължава да се заплаща със средства от държавния бюджет и след навършването на тази възраст до приключване на лечението. Същевременно такава правна възможност липсва по отношение на пациентите с редки заболявания, които след навършване на пълнолетие остават без осигурено заплащане от държавния бюджет на тяхното лечение с лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, което поставя в риск тяхното здраве и живот, както и нарушава принципа за непрекъснатост на лечението, се посочва в мотивите към законопроекта.

В него се предлага лечението на редки заболявания с лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, започнало преди навършване на 18-годишна възраст, да продължава да се заплаща със средства от държания бюджет и след навършването на тази възраст до приключване на лечението. По този начин ще се гарантира достъп до лечение с лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели на пациентите с редки заболявания и осигуряване на непрекъснатост на лечението на тези пациенти, независимо от тяхната възраст.

Приемането на настоящия законопроект ще доведе до подобряване на здравния статус на пациентите с редки заболявания и обезпечаване на тяхната терапия с лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели и след като навършат пълнолетие, се посочва в мотивите на вносителя.

Предлаганите изменения и допълнения ще доведат до финансово въздействие върху държавния бюджет и бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Медицинските и други услуги, които се осигуряват на българските граждани извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, се заплащат от Националната здравноосигурителна каса чрез трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването. По данни на НЗОК бюджетното въздействие ще е в размер на 8405,7 хил. лв. за прогнозен брой от 25 лица, които предстои да навършат пълнолетие през 2024 г. и е необходимо да продължат лекарствената си терапия.