петък, 14 юни, 2024 година.

Що се отнася до езиковата подготовка на студентите, проф. Евтимова споделя в предаването „За думите“, че се налага да се компенсират липси в основните знания за езика и в умението да съставят грамотни и смислени устни и писмени текстове. Пропуските в правописа, пунктуацията и граматиката на постъпващите във висшите учебни заведения са толкова съществени, че издатели изпитват затруднения в намирането на редактори и коректори, казва проф. Ефтимова. Затова първата част на учебника е насочена към попълването на липсващите базови знания за езика.

Паралелно се включват и специфични за медийния език и стил знания и образци от езикови варианти, различни от книжовната реч, които бъдещите журналисти би трябвало да познават, за да имат адекватно речево поведение в разнообразните ситуации, присъщи за професията.

В учебника са разгледани някои от масово наблюдаваните проблеми в журналистическата практика на всички равнища на речта – произношение, лексика, морфология, синтаксис, стил. Включени са обаче и текстове, които могат да послужат като образец за богат изказ и начин на подреждане на мисълта, казва преподавателката.

По отношение на езика и стила на медиите ни днес проф. Ефтимова смята, че за разлика от първите години на прехода, когато уличният език навлезе стихийно в медийната реч, днес журналистите имат изградена култура на ползване на различните стилове на речта.

Чуйте целия разговор в звуковия файл

Snimka: unipress.bg