понеделник, 4 март, 2024 година.

Постигнато е споразумение със Сдружение „Обединени земеделски производители“, Националната асоциация на картофопроизводителите, асоциацията на производителите и прерабователите на черупковите плодове, Съюза на гъбопроизводителите в България и Съюза за развъждане на българските овце и кози, по техните искания, обявиха от Министерството на земеделието.

На срещата бяха обсъдени исканията, формулирани в 12 точки, по които беше постигнато съгласие и ще бъде изготвено споразумение. От своя страна представители на асоциациите заявиха, че спират протестите до подписване на документа.

Отделно: 5 земеделски организации представиха исканията си, готови са за нови протести

Министър Кирил Вътев съобщи, че нуждаещите се производители на гъби, черупкови плодове и трапезни картофи – култури, които не са включени в т.нар. „украинска помощ“ – ще бъдат включени за подпомагане по de minimis.

Ще бъдат създадени работни групи за политики в земеделието относно районирането в страната, спрямо климатично-почвена карта на България, както и за анализи и препоръки по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.