четвъртък, 23 май, 2024 година.

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

С Решение на Народното събрание от 1 март 2024 г. за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, са отпуснати държавни парични награди по Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията (ЗНЛОЗБДН) на общо 135 човека. За особени заслуги към държавата и нацията са наградени пожизнено културни дейци и творци с награда: в размер на 500 лв. месечно – 110 бр., в размер на 350 лв. месечно – 25 бр.

Държавните парични награди се предоставят за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата. Съгласно т. II от Решение на Народното събрание от 1 март 2024 г. изпълнението на решението се възлага на министъра на културата.

В изпълнение на посоченото решение с настоящия проект на постановление се предлага да бъдат осигурени допълнителни разходи в размер на 500 000 лв. за изплащане на държавните парични награди за 2024 г. на наградените (135 човека) в посочените размери. Държавните парични награди, предоставени на основание чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗНЛОЗБДН се изплащат от месеца, следващ месеца на приемане на решението на Народното събрание съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба за реда за предоставяне и изплащане на държавни парични награди на лица с особени заслуги към държавата и нацията, съответно за 2024 г. наградите ще бъдат изплащани за периода април-декември тази година.

На 1 март парламентът прие решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. В подкрепа на решението гласуваха 161 депутати, без „против“ и един „въздържал се“.