понеделник, 15 април, 2024 година.

В последния месец от управлението си редовният кабинет мобилизира всички усилия, за да придвижи най-важните решения в полза на хората и на бизнеса, така че преходът към служебен кабинет да е плавен и държавата да не спира да работи, независимо от усложнената политическа обстановка. Това се посочва в отчета на правителството в оставка по повод извънредния десети месец от управление, публикуван на интернет страницата на Министерския съвет. Данните в отчета са разпределени по политики.

Икономически растеж

Българската икономика расте на фона на свиването в Европа – с 1,8% за цялата 2023 г. по данни на НСИ. Докато икономиката на целия ЕС се забавя през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо предходните три месеца (по данни на „Евростат”), Брутният вътрешен продукт (БВП) на България се повишава с 0,5%, като по този показател сме в топ осем в Евросъюза по растеж за периода. За последните три години БВП на глава от населението нараства с 10% – три пъти по-бързо, в сравнение с периода преди това.

През февруари инфлацията в България продължава да намалява и се забавя до 3,3%, а месечната е 0,3% (НСИ). Цените на храните са стабилизирани, според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Реалната покупателна способност на българите спрямо средната за Европа се е увеличила с 11% за последните три години и вече е по-висока от тази в Унгария. За сравнение, за 11-те години от 2009 до 2020 г. е нараствала само с по 1% на година. Средната работна заплата в края на 2023 г. достигна 2123 лв. – с 13% спрямо 2022 г. А средната работна заплата за последния тригодишен период се е увеличила с 53% спрямо 2020 г. През 2023 г. пенсиите се осъвремениха с 12%, тази година отново ще има увеличение с 11%. Минималната и средната пенсия са се увеличили с над 130% с последните бюджети. За сравнение, средната пенсия за периода 2009 – 2020 г. е нараснала само с 33%, посочват от правителството в оставка.

Шенген по въздух и море

Точно в полунощ на 31 март България стана част в Шенгенското пространство по въздух и море, след 12 години преговори и ускорена работа на правителството и Народното събрание в първите шест месеца от кабинета Денков-Габриел. От първите часове на 31 март граничният контрол на летищата и пристанищата за пътуващите от и до страните в Шенген отпадна. С това пълноправно членство вече можем да прилагаме изцяло шенгенското законодателство и имаме достъп до инструментите и информационните системи на зоната, участваме във всички формати и преговори. При политическа стабилизация се очаква решение и за сухопътния Шенген до края на годината, съобщават от Министерския съвет.

Още една крачка към решаване на проблема с недостига на кадри за бизнеса

Правителството прие реда за въвеждане в експлоатация на Автоматизирана информационна система за издаване на т.нар. „Синя карта“. Тази система ще дигитализира процесите, свързани с издаването на разрешителни за пребиваване и работа на чужденците в България и ще намали административната тежест за всички участници. Това е пътят към решаването и на проблема с недостига на кадри, от който страдат почти всички бизнеси в България.

Правосъдие

Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане новия проект на Закон за съдебната власт (ЗСВ), с което стартира официалната процедура преди внасянето му за обсъждане в Министерския съвет. В продължение на конституционните изменения, които въвеждат съществени промени в управлението и функционирането на съдебната власт, новият ЗСВ има важно значение не само за органите на съдебната власт и магистратите, но и за цялото общество.

Предложените промени, които изпълняват конкретни препоръки от становищата на Венецианската комисия и от Доклада за върховенство на правото на Европейската комисия (ЕК), предвиждат засилване на ролята и самоуправлението на съда, въвеждане на изискване за партийна неутралност за членовете на висшите органи на съдебната власт, намаляване на правомощията на главния прокурор до административен ръководител на Върховната прокуратура, регламентиране на ясни и прозрачни процедури за конкурси, кариерно развитие и командироване на магистратите.

Пробационните служби вече ще прилагат актуализиран инструмент за оценка на риска от рецидив и вреди при правонарушители. Новата система е проектирана и внедрена в електронна платформа на Министерство на правосъдието, така че да улеснява работата на екипите. За целта са обучени близо 300 експерти – ръководители на служби и психолози, които могат да боравят с актуализирания инструмент и неговата софтуерна версия, съобщава правителството в оставка.

Хазната

Още над 3,2 млн. лв. вече са постъпили по сметката на държавното дружество „Монтажи“, част от Държавната консолидационна компания (ДКК). С това общата сума, възстановена в хазната благодарение на Министерството на икономиката и индустрията, става над 48 млн. лв. Споразумението на “Монтажи” с подизпълнителя “Планекс – ГЕС” предвижда още и второ плащане в размер на 9 млн. лв., което да бъде преведено най-късно до 31 май т.г.

Припомняме, че в края на 2019 г. e сключен договор между „Монтажи“ и “Планекс – ГЕС” за строителството на правителствен комплекс, който впоследствие не се реализира. Проектът е възложен за изпълнение без обществена поръчка и без финансова обосновка, като „Монтажи“ авансово е платило близо 80 млн.лв. на изпълнителя през 2020 г., сочат данните в отчета.

Здравеопазване с грижа за хората

С решение на кабинета и със съдействието на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), пациентите вече имат възможност да получат безплатно лекарството с най-ниската цена от всяка една от 50-те групи лекарства за сърдечно-съдови заболявания. Останалите лекарства от тези групи ще се доплащат в различна степен, но значително по-малко, отколкото досега. Общият брой на лекарствата в списъка надхвърлят 400.

Кабинетът предложи и важни промени в Закона за лечебните заведения, с които да се въведе забрана за разкриване на нови болници до утвърждаване на новата Национална здравна карта. Картата дава точна информация за нуждите от болнична грижа в различните региони в страната. Новата Национална здравна карта, която трябва да бъде финализира до два месеца, следва да замени старата, изготвена преди цели шест години. Целта на решението е да се осигури болнична грижа там, където е необходимо, спрямо нуждите на хората по места в страната.

Междувременно активността на българските аптеки в Системата за верификация на лекарствата е нараснала с повече от 50% през последната година, като са достигнати средноевропейските нива от около 81%, сочат данните от последния Европейски мониторингов отчет. Това означава, че е отбелязан съществен напредък в предотвратяването на реекспорта в други държави и в гаранциите, че всяко лекарство, достигнало до гражданите по този ред, е оригинално.

Кабинетът отпусна и 15 млн. лева от бюджета на Министерство на здравеопазването за скрининг на заболявания, свързани с детското здраве и репродуктивното здраве на жените – неонатален скрининг и скрининг на злокачествени новообразувания на шийката на матката.

Инфраструктурни проекти

След продължителни преговори правителството получи зелена светлина от ЕК за проектиране и изграждане на източното платно на автомагистрала „Струма“ извън Кресненското дефиле. Пуснат беше за движение и новопостроеният 13,6-километров участък между Макреш и Бела от бъдещата магистрала Видин – Ботевград.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството подписа 642 споразумения със 162 общини за проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на общински обекти. Те са на обща стойност 1,734 млрд. лв. и ще се реализират и разплащат на траншове до края на 2026 г., сочат данните, предоставени от правителството в оставка.

Транспортни услуги

„България Хели Мед Сървиз“ ЕАД вече има сертификат за авиационен оператор за извършване на операции за спешна медицинска помощ по въздух – HEMS. Дружеството вече предприе стъпки за изграждане на собствена организация за обучение на пилоти и очаква до есента да придобие два учебни хеликоптера и да започне подбор на кандидати. Основната цел е операторът да започне самостоятелно да извършва обучението и подготовката на кадрите, което ще даде сигурност и стабилност в развитието на проекта.

Кабинетът отпусна близо 32 млн. лева от централния бюджет по договора с Дойче Бан за 76-те модернизирани вагона за пътнически превози на БДЖ.

Насърчаване на ранното детско развитие и за подобряване на майчиното и детско здраве

Правителството прие Годишен план за насърчаване на ранното детско развитие за 2024 г. Това е първият национален документ, фокусиран изцяло върху насърчаването на ранното детско развитие. Мерките в него са обособени в пет области на въздействие: здраве и хранене; ранно учене, образование и грижи в ранна детска възраст; закрила на детето, сигурност и безопасност; социална закрила и подкрепа за родителството и ранна детска интервенция. Заложени са и дейности за подкрепа на биологичните семейства с цел превенция на изоставянето на деца; осигуряване на ефективна социална закрила за семейства с деца в ранна възраст за намаляване на детската бедност и социално изключване; въвеждане на национална скринингова програма за проследяване на здравето и развитието на всяко дете; въвеждане на система за ранна детска интервенция и други.

Министерският съвет прие и План за действие за периода 2024-2026 г. за изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030. Раждането на здрави и пълноценни деца е в тясна взаимовръзка със здравето на жените, тяхното репродуктивно поведение и сигурността на майчинството, а грижите за децата от момента на тяхното зачеване поставят основите на човешкото здраве и формират здравното поведение на всеки индивид. Те са инвестиция в бъдещите поколения и в просперитета на държавата, съобщават от правителството.

Повишаване на качеството на услугите за хората

Одобрена е Стратегията за развитие на човешките ресурси в социалната сфера (2024 – 2030), насочена към подобряването на условията на труд на над 49 000 души, ангажирани в сектора. Стратегията има за цел да постигне ръст в търсенето на професиите и оптимизиране на предлагането на работна сила в социалната сфера. Стратегията поставя акцент върху качествената подготовка и обучения на социалните работници. Друг приоритет е подобряването на условията на труд на специалистите, мотивацията и изграждането на професионална общност.

Пълният текст на отчета на правителството в оставка е достъпен на страницата на Министерския съвет. Припомняме и че Министерският съвет отчете над 50% изпълнение на 18-месечната управленска програма и напредък във всички сектори за първите девет месеца.

Тази сутрин премиерът в оставка Николай Денков отново отговаряше на въпроси на медии и граждани по време на живо излъчване във Фейсбук.