четвъртък, 20 юни, 2024 година.

Министерският съвет ще проведе заседание от 14:00 ч. утре, съобщиха от правителствената пресслужба. В предварителния дневен ред е проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 март – 30 април 2024 г. за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли, яслени групи в общински или държавни детски градини заради липса на свободни места. Предложението е внесено от министъра на здравеопазването.

Очаква се служебният кабинет да разгледа проект на решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви и военновременни запаси за нуждите на 13 социални услуги за предоставяне на резидентна грижа за стари хора и пълнолетни лица с умствена изостаналост, функциониращи на територията на община Велико Търново. Той е внесен от министър-председателя.

Предварителният дневен ред включва също проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г., внесен от министъра на вътрешните работи.

Служебното правителство ще разгледа и проект на решение за приемане на Годишен план за 2024 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. Негов вносител е министърът на вътрешните работи.