вторник, 23 април, 2024 година.

Съвременен кабинет по хуманитарни науки е изграден Професионалната гимназия по транспорт „Владимир Минчев“ в село Владимирово, община Бойчиновци, съобщи директорът на училището Цанка Карчева.

Кабинетът е с ново оборудване, модерен дизайн, който гарантира ефективно преподаване и оптимално използване на ресурсите. Новият кабинет трябва да насърчи интереса на учениците към историята и традициите на нашата страна, да включи интерактивни практики в часовете. Това е поредната успешно реализирана инициатива в училището, което се развива и подобрява своята база, заяви директорът. Тя уточни, че едната част от средствата за новия кабинет са отпуснати от Министерството на образованието и науката, а другата са от бюджета на училището.

През тази учебна година в Професионалната гимназия по транспорт „Владимир Минчев“ в село Владимирово в 11 паралелки се обучават 211 ученици, обяви Карчева.