събота, 20 април, 2024 година.

В 13 часа днес започва заседание на Министерския съвет, на което ще бъде обсъдено правителствено постановление за разпределение на 268 милиона лева от държавния бюджет за ръст на заплатите в редица структури в администрацията, сред които Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса.

Възнагражденията ще бъдат повишени със задна дата от 1 януари 2024 година. Целта е да се преодолеят диспропоциите в заплатите в бюджетните организации. Подготовката на документа отне повече от три месеца.

Проектът на постановлението предвижда да се определят нови размери на индивидуалните основни месечни заплати в десетки различни организации, като те се увеличават с определена сума. Тя варира от 215 лева за ниво „изпълнител“ до 375 лева за ръководители.

Така например работещите на длъжност социални работници в Агенцията за социално подпомагане, които са близо 2600 души, ще получат по 231 лева, а минималната им основна заплата става 1400 лева. За Агенцията предвидената сума е над 16 милиона и половина лева. За Националната здравноосигурителна каса се заделят над 8 милиона и 500 000 лева, а за Националния осигурителен институт – 13 милиона.

Над 30 милиона лева са предвидени за Националната агенция за приходите, близо 6 милиона – за Агенция „Пътна инфраструктура“ и над 3 милиона за агенция „Борба с градушките“.

Само за служителите на Националния статистически институт новите размери на индивидуални основни месечни заплати се определят считано от 1 март. За тях са предвидени малко под 3 милиона лева.