понеделник, 4 март, 2024 година.

На извънредна сесия на 14 февруари Общинският съвет в Казанлък ще гласува приемането на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2024 година. Това сочи дневният ред, публикуван на официалния сайт на съвета.

По време на извънредната сесия ще бъде гласувано и предложение на кмета Галина Стоянова за промени в структурата на общинската администрация. По думите на кмета предложените промени са по отношение на ръководните кадри, а броят от 145 служители на администрацията ще се запази.

В точките от дневния ред е и решение относно покана за участие в Общо събрание на акционерите на дружество “Казанлък” АД. По тази точка съветниците не постигнаха съгласие на предходната извънредна сесия на 6 февруари.

БТА припомня, че общественото обсъждане на проектобюджета на община Казанлък за 2024 година се състоя в края на януари. Тази година местната администрация предлага бюджет с около осем млн. лв. по-голям от миналогодишния или общо над 117 милиона лева. Субсидията за държавно делегирани дейности е увеличена с 16 на сто. В проектобюджета са предвидени средства за инфраструктурни проекти както в общинския център, така и в населените места на общината. За настоящата 2024 година общинската администрация не предвижда увеличение на местните данъци и такси, а всички социални политики ще бъдат запазени. Заложените капиталови разходи са в размер на 5,6 млн. лева и ще се използват приоритетно за населените места на територията на общината.