вторник, 23 април, 2024 година.

През 2023 г. общият брой на пенсиониралите се лица с пенсии от държавното обществено осигуряване е 100 213, сочат данните на Националния осигурителен институт (НОИ) в първия за годината бюлетин на ведомството. Това е с 2623 (2,7 %) повече спрямо 2022 г. Лични пенсии са получили 87 369 пенсионери, с 5938 (7,3 %) повече спрямо предходната година, а наследствени пенсии са получили 12 844 лица, с 3315 (20,5 %) по-малко спрямо 2022 г.

Броят на пенсионерите с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при непълен осигурителен стаж (чл.68, ал.3) през 2023 г. е 13 247, посочват още от НОИ. Това е с 10 % по-висок дял от 2022 г. Средният осигурителен стаж на тези пенсионери е 21,6 години. Делът на пенсионерите с непълен стаж от общия брой на лицата с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 22,8 % през 2022 г. на 25,7 %. От НОИ уточняват, че една от причините за това увеличение е разширяването на понятието „действителен стаж“ съгласно направената през януари 2023 г. промяна в Кодекса за социално осигуряване (КС0), според която за „действителен стаж“ се признава и периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и времето, в което репресирани са били в затвори и трудововъзпитателни общежития и при други подобни случаи, упоменати в чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

През 2023 г. броят на новите пенсионери с пенсии за осигурителен стаж и възраст в намален размер, отпуснати до една година преди достигане на възрастта, е 6837. На 13 лица са отпуснати пенсии като балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации съгласно разпоредбата в КСО.

Новоотпуснатите пенсии за ранно пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд са 5714. Броят им е намалял с 523 (8,4 %) спрямо предходната година, сочат още от НОИ. Техният дял е 11,1 % от всички пенсионери с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст при 11,8 % година по-рано. През 2023 г. 30 520 лица са получили лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване, пише още в бюлетина.

По информация на НОИ от днес, 1 април, пенсиите на около 350 000 работещи пенсионери ще бъдат служебно преизчислени. Преизчисляването ще обхване работещите пенсионери, получаващи трудови пенсии – пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Служебното преизчисляване на пенсиите започна като извънредна мярка по време на коронавирусната пандемия през март 2020 г., а година по-късно мярката стана постоянно действаща, обясниха през март от НОИ.