понеделник, 4 март, 2024 година.

Общо 157 са трудовите инцидента, довели до смърт през 2023 г. Това сочи Статистика на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ). Данните бяха съобщени от началника на отдел „Анализ на контролната дейност“ в ГИТ Александър Борисов по време на дискусия в Министерството на труда и социалната политика за трудовия травматизъм. Акцент беше поставен върху нуждата от по-добра превенция в предприятията за намаляване на злополуките.

От 157-те трудови инцидента 92 са пътно-транспортни произшествия или нетравматични събития. С вероятна инвалидност или тежко нараняване са 85 случая (три пътно-транспортни произшествия), а 304 са довели до временна неработоспособност.

По думите на Александър Борисов най-голям е броят на инцидентите при работа на височина. Неспазване на правилата и липсата на инструкции за безопасност, нарушаване на трудовата и технологична дисциплина, липсата на подходящо оборудване са част от основните причини за трудови злополуки, каза експертът. Констатираните нарушения през миналата година са 5253, като след проверките има 81 спрени работни места, машини и съоръжения.

Едва 1 % от сигналите към ГИТ за 2023 г. касаят опасните условия на труд. Сигналите са предимно за неизплатени и забавени трудови обезщетения, неспазване на работното време и др. Много малко са онези работници и служители, които споделят, че не са им осигурени безопасни условия на труд, каза изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова. Компромисът с безопасността на труда може да коства живот, предупреди тя. Инструктажът не бива да е само подпис, призова тя. Когато инструктажът не е фиктивен, работниците научават къде са рисковете на работното им място, как да се предпазват от риска, как да реагират при възникнал риск, как да опазят своя живот и живота на колегите си, обясни Асенова. Има въпросници за самоконтрол, които помагат да се оценят пропуските в работата, напомни тя.

Запазването на човешкия живот е най-важно беше и посланието на зам.-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова. Тя информира за кампания на институциите във всички 28 области в страната за безопасност на труда. Целта е да бъдат убедени работодателите, че когато пазят живота на персонала си, те създават бъдеще за семействата и за самото предприятие, обясни Машова.

По време на дискусията бе обяснено, че данните на ГИТ и на Националния статистически институт (НОИ) може да се разминават заради това, че НОИ събира информация за осигурени за трудова злополука и професионални болести работници, а ГИТ реагира на всички сигнали, независимо дали служителите са осигурени за този риск. За 2021 г. е имало 2 456 366 лица, които са осигурени за трудова злополука и професионални болести, отчете Сокол Силянов от НОИ.