четвъртък, 18 юли, 2024 година.

С още шест месеца се удължава срокът на проекта „Грижа в дома“ в община Тунджа. Над 220 самотно живеещи възрастни и хора в неравностойно положение ще продължат да получават здравно-социална подкрепа, съобщи кметът Станчо Ставрев.

Проектът е с европейско финансиране за над 1,9 млн. лв. по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 година. Трябваше да приключи до средата на юли, но Министерството на труда и социалната политика е удължило договора на Общината до 11 януари 2025 година.

Според кмета държавата трябва да намери начин тези проекти в страната да продължат. „Трябва да бъде намерен дългосрочен механизъм тези хора да не остават без така необходимите за тях услуги, да бъдат обгрижени, така както се полага в едно цивилизовано общество“, коментира Ставрев.

Чрез „Грижа в дома“ на възрастни хора в 44-те тунджански села се осигуряват здравно-социални услуги, психологическа подкрепа, рехабилитации, доставка на храна, заплащане на битови сметки със средства на потребителя.

Целта на социалния проект е както полагане на грижи за хората в невъзможност за самообслужване, така и намаляване на риска от настаняването им в специализирани институции.