вторник, 16 юли, 2024 година.

До края на годината над 38 хиляди декара иглолистни дървета на територията на ЮИДП-Сливен ще бъдат подложени на санитарна сеч заради съхнене. Това съобщи пред журналисти днес директорът на “Югоизточно държавно предприятие” ДП (ЮИДП) гр. Сливен инж. Димчо Радев.

Сред засегнатите иглололистни култури са черен и бял бор, които страдат от засушаването, в тях се развиват патогенни гъби, нападнати са и от насекомни вредители. По думите на Радев този проблем съществува през последните десетина години и е причинен от промените в климата. Повечето от дърветата са залесени на нетипични за тях места – ниската част на планините. Тези насаждения са на площ около 89 хиляди хектара, намират се на територията на четири области – Стара Загора, Сливен, Ямбол и Хасково. Най-изразен е проблемът в Старзагорско, като процесът на съхнене настъпва от запад на изток. Засегнатите площи са около 65 хиляди декара, като най-засегнатите – около 4300 декара, ще бъдат изсечени на 100%.

В Старозагорска област има 41 хиляди декара засегнати иглолистни култури, в Хасково – около 1250 декара, в Сливенска и Ямболска област – около 9000 декара. Най-малко са засегнати иглолистните дървета в Бургас – около 2000 декара.

Според директора на ЮИДП санитарните сечи ще отстранят болните дървета и така ще се запазят останалите. Инж. Радев призова хората да бъдат спокойни, както и към търпение, защото сечите ще нарушат различни маршрути. Той допълни, че на мястото на изсечените дървета ще бъде залесена широколистна растителност. „Лесовъдите ще направят всичко възможно да не се допуска ерозиране на тези терени и там да се възобнови гората“, каза той.

Радев уточни още, че изсечените количества дървесина ще заместят здрави дървета, които ще отпаднат от годишния им план за ползване. Ще бъде усвоена дървесината от болните насаждения. Иглолистната дървесина е сред основните суровини за производство на мебели, допълни инж. Радев.

Такива сечи вече са възложени вече в Стара Загора, Чирпан, Елхово и др. Извършва се инвентаризация и маркиране на болните дървета.

ЮИДП- Сливен стопанисва около 932 274 хектара, от които 655 хиляди хектара е държавната горска територия. На територията му има 32 териториални поделения, 6 ловни и 26 горски стопанства.