събота, 20 април, 2024 година.

Министърът на земеделието Кирил Вътев e издал заповед за наказание на директора на Държавно ловно стопанство „Искър“.

Започна принудително събаряне на три постройки на територията на ДЛС „Искър“

Инж. Иван Дивизиев ще понесе санкция заради това, че не е оказал съдействие за изпълнение на съдебното решение за премахване на незаконна постройка на територията на стопанството, съобщават от агроведомството, без да уточнят какво е наказанието.

Хаос около язовир „Искър“ – с паяк и флекс към незаконните постройки

Директорът на ловното стопанство беше издал неправомерно заповед, с която се ограничаваше преминаването на външни лица през територията на стопанството до 1 май. Това забави с три дни процеса по събаряне на незаконната сграда, построена от бизнесмена Румен Гайтански.

Заповедта е отменена от директора на Югозападното държавно горско предприятие Валентин Чамбов, уточняват от Министерството на земеделието.