понеделник, 4 март, 2024 година.

Не разполагам с достоверна и проверена информация, каза и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов в отговор на въпрос от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова, по време на изслушване в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), за това дали той има данни за наличие на частни клубове, магистратско влияние, на съмнителни контакти между съдии и криминално проявени лица или лица с тежки репутационни зависимости.

Борислав Сарафов е изслушван, заедно с журналиста Николай Стайков, във връзка с информация за частен клуб на Мартин Божанов – Нотариуса.

Сарафов добави, че всяко име, което би споменал днес, би лежало на слухове и догадки. „Не е моментът сега да се провежда лов на вещици, т.е. да гоним неудобните и да закриляме удобните“, заяви Борислав Сарафов. По думите му трябва да се подходи коректно и обективно, стъпвайки на проверени факти, и ако се налага, системата да бъде освободена от онези магистрати, които петнят името на институцията.

Сарафов посочи, че ако в рамките на разследването за организирана престъпна група, част от която е Божанов, създадена с цел оказване на натиск на магистрати, за имотни измами и пране на пари, се установят такива факти и обстоятелства, той би могъл да представи доклад пред ВСС. Също и да направи предложение за дисциплинарни наказания на магистрати.

По време на изслушването Борислав Сарафов представи справки за работата на прокуратурата по досъдебни производства, образувани по сигнали за упражняван натиск срещу съдии. Той съобщи, че има две преписки. Едната е от 2017 г., образувана в Софийска градска прокуратура, към която е приобщен и сигнал от съдия Цветко Лазаров. По нея е възложена проверка на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), впоследствие има отказ от образуване на досъдебно производство, като актът не е бил проверяван по реда на инстанционния контрол. На 6 февруари Върховната касационна прокуратура е указала на апелативната прокуратура да извърши проверка на отказа.

Втората преписка е от 2022 г. , тя е образувана по данни от ГДБОП, като на следващата година е образувано и досъдебно производство и е приобщен сигнал от съдия Владислава Цариградска. Разследването не е приключило, по него се извършват активни процесуално-следствени действия, посочи Сарафов.

Сарафов припомни, че е разпоредил проверка на законосъобразността на наложените откази за образуване на досъдебни производства и прекратяването на преписки, свързани с Мартин Божанов. Също така е назначил и ревизия на част от делата в Софийска районна прокуратура.