вторник, 5 март, 2024 година.

„Ролята на медиите, особено на радиото, е да поддържат доверието и връзката, която имаме с аудиторията и затова трябва непрекъснато да се променяме, развиваме и трансформираме“, посочи в интервю за сайта на БНР генералният директор на Европейския съюз за радио и телевизия Ноел Къран.

Според него радиото ще продължи да съществува, но то трябва да продължи да работи в този нов дигитален свят.

„Много хора възприемат радиото като медия от миналото, а то се развива толкова динамично. Вземете подкастите, например – те завладяха цяла Европа. Наблюдават се и други цифрови разработки в радиото, които ще доведат до положителни промени. Така че – да, радиото ще оцелее, но трябва да се промени и това важи за всички медии“, посочи той.

Затова и Ноел Къраннастоява, че за радиото има голямо бъдеще.

„То няма да изчезне. Моето пожелание за празника на радиото е то да продължи да се развива, да се променя и да бъде активно. Като в същото време не забравя, че в сърцевината му е връзката с хората. И ако тези две неща се съчетаят, на радиото му предстои блестящо бъдеще“.