вторник, 23 април, 2024 година.

Правителството в оставка одобри промени в Закона за движението по пътищата и ги внася в парламента.

Регламентират се зони в населени места, в рамките на които да важи ограничение на скоростта от 30 километра в час за всички превозни средства.

С цел изграждане на навици за безопасно управление е предложена възможността водачи, навършили 17-годишна възраст, да шофират с придружител.

Повишаването на ефективността при изпълнение на наложените наказания е адресирано с условие за извършване на преглед за техническа изправност, а именно да са заплатени глобите по влезли в сила наказателни постановления и фишове за нарушения.