четвъртък, 18 април, 2024 година.

Областният управител на Добрич оспорва в съда увеличението на заплатите на кмета, екипа му и общинските съветници, гласувано от Общински съвет на 26 март тази година. Според Йорданка Костадинова не са спазени изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на Постановлението на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности. Припомняме, че заплатата на кмета на Община Добрич беше увеличена двойно и е в размер на 6 800 лв.

В мотивите на жалбата си до Административния съд Добрич областният управител Йорданка Костадинова посочва, че съгласно изискванията на закона вносител на предложение за промяна на трудовите възнаграждения е кметът. В случая вносител е бил заместник-кмет. В жалбата областният управител посочва и отсъствието на мотиви за увеличение, съгласно изискванията.

„За да е спазено изискването на ЗМСМА, са нужни воля на съответния общински съвет, наличие на свободни средства по бюджета на общината за заплати и конкретно предложение на кмета на общината, каквото в конкретния случай липсва“, е посочено в жалбата на областния управител до Административния съд. Йорданка Костадинова припомня и че според чл.45, ал.4 от ЗМСМА оспорването на решението в съда спира изпълнението на приетото решение.

Чуйте повече в репортажа ма Мая Щърбанова: