събота, 2 март, 2024 година.

Областният управител на Ловеч Виктор Стойчев сезира Окръжната прокуратура за изсечени дървета в два държавни имота, разположени в Източната промишлена зона на града. Това съобщават от Областната администрация.

До информацията се е стигнало, след като е установено, че през април 2023 г. е започнала процедура по издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност за имот – публична държавна собственост, като е попълнено и подписано заявление от собственика на имота – Областен управител на област Ловеч, уточняват от администрацията. БТА припомня, че тогава областен управител на област Ловеч бе Светослав Славчев.

От съобщението на администрацията става известно, че до 8 февруари т. г. не е регистрирано издаденото разрешение за кастрене и премахване на растителност. След изрично запитване Община Ловеч е информирала областния управител, че е дала разрешение на фирма да предприеме мерки по премахване на дървесна и храстова растителност, затрудняващи ползването на имота по предназначение. В разрешението е изложено, че констатациите от извършена проверка налагат цялостно премахване на дървесна и храстова растителност. Такъв протокол от извършена проверка не е представен и не е заведен в деловодната система на Областна администрация – Ловеч. Не е установено и областният управител да е сключвал договор с въпросната или друга фирма, която да изпълни дейностите, заложени в заявлението.

Същата фактическа ситуация е установена и за съседния имот, актуван като частна държавна собственост. При него в деловодната система на Областна администрация не е налично дори заявление за кастрене и премахване на растителност до Община Ловеч.

И в двата имота е установено цялостно премахване на дървесната растителност.