вторник, 16 юли, 2024 година.

За спазване на правилата за пожарна безопасност и отговорност призовава областният управител на област Шумен Бейнур Ахмед. „Предвид продължаващото повишение на температурите и сухото време се увеличава опасността от възникване на пожари. Нека всички сме внимателни и с действията си да не създаваме предпоставки за инциденти. Нека сме отговорни в пожароопасния сезон, да спазваме всички предпазни мерки срещу пожари в полските и горски територии на област Шумен“, е апелът на областния управител, съобщиха от пресотдела на областната администрация.

В тази връзка се призовават гражданите да спазват всички мерки през пожароопасния сезон – да не палят огън на открито, да не опожаряват сухи треви и стърнища, да не изхвърлят незагасени цигари, да внимават при работа с техника в близост до горски и земеделски терени. При забелязване на пожар веднага да се подава сигнал на телефон 112, тъй като предприемането на своевременни действия по потушаването му значително намалява размера на причинените щети, призовават от областната администрация.

Институциите и общините са извършили необходимите превантивни мерки и дейности за недопускане на пожари по време на жътвената кампания в Шуменско, докладваха представителите на държавните институции и общините в областта на 14 юни.

Припомняме, че на 25 юни на заседание на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на територията на община Шумен беше обсъдена темата за готовността на Община Шумен и създадената организация за участие в гасенето на горски и полски пожари.