четвъртък, 18 април, 2024 година.

Община Смолян приема излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съобщи Виолета Филипова от пресцентъра на администрацията. Дейността се осъществява съвместно с фирма „Елтехресурс“ АД – организацията по оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, както и отпадъци от батерии и акумулатори.

Приемат се телевизори, компютри, принтери, батерии и акумулатори, както и друга неработеща техника. Пунктовете за предаване се намират в сградата на Общинската администрация в Смолян и във всички кметства на територията на общината.

„Идеята на предаването на неработещата техника е по този начин да се помогне за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси, и осигуряване на чиста околна среда“, посочи Виолета Филипова.